Asbestitööd

Asbestitööd

Asbeko Air on asbestitöödega tegelenud aastast 2003. Meilt tellides võite olla kindlad, et Te ei kahjusta ei enda ega ka ümbritsevate inimeste tervist, hoides ära kaasinimeste pöördumatud tervisekahjustused, mida põhjustab asbestiosakeste levik mittenõuetekohaselt eemaldatuna ja pakendatuna.

Oleme Soome Asbesti- ja tolmusaneerimis liidu liige.

Asbestitööd

Asbest on inimese tervisele väga ohtlik. Eesti Vabariigis, nagu ka mujal arenenud riikides, kehtivad seadused asbestitööde ohutuks teostamiseks.

Seadusandlus Eesti Vabariigis.

Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri andmetel sureb ainuüksi Suurbritannias igal aastal ligikaudu 3000 inimest haigustesse, mis on põhjustatud kunagisest kokkupuutest asbestiga ja see arv kasvab 2010.aastaks eeldatavasti 10 000-ni. Neist inimestest on 25% töötanud kunagi ehituses või hooldustöödel.

Rootsis sureb asbestiga kokkupuute hiliste mõjude tõttu rohkem inimesi, kui on kokku surmaga lõppevaid tööõnnetusi!!! Asbest on seega äärmiselt eluohtlik.

Suitsetamine põhjustab teatavasti kopsuvähki, kuid kokkupuude seejuures ka asbestiga suurendab kopsuvähki haigestumise riski mitmekordselt. Asbesti sissehingaval suitsetajal on 50 korda suurem tõenäosus haigestuda kopsuvähki kui asbestiga kokkupuutunud mittesuitsetajal!!!

Euroopa komisjon on oma 27.07.1999.a. otsusega otsustanud keelustada peaaegu kõik praegu kasutusel olevad asbesti liigid. Asbesti liikidest 5 on Euroopa Liidus keelustatud alates 1991. aastast. Krüsotiili ehk valge asbesti kasutamine on siiamaani olnud keelustatud 14 tootes, kuid nüüd on vastu võetud otsus, täiendada direktiivi ning lisada sinna valge asbesti kasutamise täielik keelustamine.

Asbesti terviseohtlikkusest ei ole paljud kuulnudki ega oska end ka selle kahjustava toime eest hoida. On teada, et asbest kahjustab rakumembraane ja kudesid, põhjustab muutusi DNAs ja ensüümsüsteemides ning asbestitolmu sissehingamine põhjustab kopsukoe difuusset fibroosi (asbestoosi) ja kopsu katva pleuralestme difuusset paksenemist. Asbest on teada olevalt tänapäeval kui üks hullem vähkisoodustav aine.

Euroopas sureb asbestist tingitud tervisekahjustusse aastas ligikaudu 10 000 inimest!

Mõned enamkasutatavad asbestisisaldavad materjalid: akustilised krohvid, pihustatult kaetud isolatsioonimaterjalid, tuletõkkeseinad, boilerite isolatsioonimaterjalid, torude ja elektrijuhtmete isolatsioon.

NB! ASBEST ON ELUOHTLIK!!! 

Loe lisaks: www.asbest.ee

Asbesti proovid: Tervise Arengu Instituut

Päästeameti ventilatsioonisüsteemi hooldamise ja puhastamise soovitused Tellijale