Asbestityöt

Asbestityöt

Asbeko Air on tehnyt asbestitöitä vuodesta 2003. Meiltä tilatessa voit olla varma, ettet vahingoita omaa tai ympärilläsi olevien ihmisten terveyttä, estämällä vakavat vammat, joita aiheuttaa virheellisesti poistettujen ja pakattujen asbestiosasten leviäminen.

Olemme Suomen asbesti- ja pölysaneerausliikkeiden liiton jäsen.

Asbestityöt

Asbesti on ihmisen terveydelle erittäin vaarallista. Virossa, kuten myös muissa kehittyneissä maissa, on voimassa laki asbestitöiden turvalliseksi toteuttamiseksi.

Lainsäädäntö Virossa.

Asbestitöille esitettävät työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston mukaan ainoastaan Iso-Britanniassa kuolee vuosittain noin 3000 ihmistä sairauksiin, jotka ovat aiheutuneet aikaisemmasta altistumisesta asbestille ja tämä luku kasvaa vuoteen 2010 mennessä oletettavasti 10 000:een. Näistä ihmisistä 25 % on työskennellyt joskus rakennuksella tai huoltotöissä.

Ruotsissa kuolee asbestille altistumisen myöhäisten vaikutusten takia enemmän ihmisiä, kuin kuolemaan johtavia työonnettomuuksia on yhteensä. Asbesti on näin ollen erittäin hengenvaarallista.

Tupakointi aiheuttaa tiedettävästi keuhkosyöpää, mutta altistuminen sen ohella myös asbestille suurentaa keuhkosyöpään sairastumisen riskiä moninkertaisesti. Asbestia sisäänhengittävällä tupakoijalla on 50 kertaa suurempi todennäköisyys sairastua keuhkosyöpään kuin asbestille altistuneella tupakoimattomalla henkilöllä.

Euroopan komissio on 27.07.1999 antamassa päätöksessään päättänyt kieltää lähes kaikki nykyisin käytössä olevat asbestilajit. Asbestilajeista 5 on Euroopan unionissa kiellettyjä vuodesta 1991. Krysotiilin eli valkoisen asbestin käyttö on tähän asti ollut kiellettyä 14 tuotteessa, mutta nyt on hyväksytty päätös täydentää direktiiviä ja lisätä siihen valkoisen asbestin täydellinen käyttökielto.

Monet eivät ole kuulleetkaan asbestin terveyshaitoista ja eivät osaa myöskään suojata itseään sen haittavaikutuksilta. Tiedetään, että asbesti vahingoittaa solukalvoja ja kuteita, aiheuttaa muutoksia DNA:ssa ja entsyymijärjestelmissä sekä asbestipölyn sisäänhengittäminen aiheuttaa keuhkokudoksen diffuusista fibroosia (asbestoosi) ja keuhkoja peittävän pleurakalvon diffuusista paksuuntumista. Asbesti on tiedetysti nykyisin yksi eniten syöpää edistävistä aineista.

Euroopassa kuolee asbestista aiheutuneisiin terveysongelmiin vuodessa noin 10 000 ihmistä.

Yleisimpiä asbestia sisältäviä materiaaleja: akustiset laastit, ruiskuttamalla päällystetyt eristysmateriaalit, tulenestoseinät, boilerien eristysmateriaalit, putkien ja sähköjohtojen eristys.

HUOM! ASBESTI ON HENGENVAARALLISTA!

Lue vielä: www.asbest.ee

Asbesti: Tervise Arengu Instituut (Terveyden edistämisen instituutti)

Pelastuslaitoksen ilmanvaihtojärjestelmän huolto- ja puhdistussuositukset tilaajalle