Koneellisen ilmanvaihdon puhdistaminen

Koneellisen ilmanvaihdon puhdistaminen

Miksi?

Ilmanvaihdon puhdistaminen on pakollista!!

Paloturvallisuuslaki § 27 kohta 1
§ 27. Laitteelle ja asennukselle esitettävät vaatimukset
(1) Laitteen asennuksessa, käytössä, huollossa ja tarkastuksessa tulee välttää palovaaraa ja noudattaa valmistajan käyttöohjeita sekä lainsäädäntöä.

Ilmanvaihdon puhdistamisen standardi:

Standardi ja puhdistusväli: Viron standardi (Eesti Standard) EVS 812-2:2014 „Rakennuksen paloturvallisuus“

  • 1.1 Koko ilmanvaihtojärjestelmän ja aggregaattien tulee olla puhdistettavissa ilman rakenteiden vahingoittamista. Puhdistustila riippuu kohteesta ja se tulee tarvittaessa sopia yhdessä valvontaelinten kanssa. Puhdistuksen on tapahduttava vähintään kerran vuodessa. Kahden puhdistuskerran väliin ei saa jäädä yli 365 vuorokautta.

Euroopan unionissa voimassa oleva standardi: Euroopan unionin standardille: EN 15780

Suomessa voimassa oleva standardi: Soome standardile. Suomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmastoluokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile 0,0-0,1 gm2

Ilmanvaihtoputkiston puhtaus vaikuttaa suoraan sisäilmaan.
Puhtaana ilmanvaihtokanavana pidetään kanavaa, jonka likaisuustaso on ≤0,4g/m2.2.

Miksi meiltä?

  1. Olemme ensimmäinen kyseistä palvelua tarjoava yritys Virossa.
  2. Tarjoamme tällä alalla laadukasta palvelua kaikkialla Virossa.
  3. Puhdistustiimimme ovat koulutettuja ja kokeneita.

Todistaaksemme tämän annamme asiakkaalle:

  • Asiakirjan puhdistuspalveluista, joka on pätevä myös Pelastuslaitokselle.
  • Vaadimme aina asiakkaalta jälkitarkastusta kohteessa. Asiakas valitsee vapaasti 5 tarkastuspistettä järjestelmästä.
  • Jokaisen asiakirjan mukana on valokuvat/videot puhdistustöistä.

Konekantamme on suurin Virossa. Olemme investoineet laitteisiin yli 200 000 €. Tämän vuoksi selviämme myös vaativimpien ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisesta.

Miten usein?

Ilmanvaihdon puhdistus on suoritettava määräysten mukaan julkisissa rakennuksissa vähintään 5 vuoden välein.
Ilmanvaihdon puhdistus on osa omavalvonta- ja paloturvallisuussuunnitelmaa, jota pelastuslaitos vaatii.

Miten puhdistamme?

Ilmanvaihtokanavia puhdistetaan mekaanisesti harjaamalla, käyttäen vaativissa kohteissa myös erityisiä liuottimia. Puhdistuskoneiden harjojen rakenne mahdollistaa niiden pääsyn sekä teräviin nurkkiin että ahtaisiin paikkoihin.

Pyörimissuunnan vaihtajan avulla harja kääntyy kanavan nurkissa tarvittavaan suuntaan. Alapaineen synnyttämiseksi kanavaan käytämme tehokkaita alapainekoneita, joiden teho on 2 500-30 000 m³/h. Ne on varustettu suodattimilla, jotka täyttävät myös liankeräämistehtävää.

Koska alapainekoneesta ulos tulevaa ilmaa ei voi ohjata rakennelmasta pois päin, kone on varustettu hieno- tai mikrosuodattimella. Alapainekone synnyttää kanavaan myrskypuuskan kaltaisen, 15-30 m/s liikkuvan ilmavirran, joka takaa irti harjatun lian täydellisen poistumisen kanavasta.

Lisätietoja

40 % sisäilman saasteista pääsee tiloihin ilmanvaihtolaitteiston kautta. Sisääntulevan ilman suodattimia vaihdetaan usein liian harvoin, jonka vuoksi puhdistamaton ilma voi virrata suodattimen vierestä sisään. Sisääntulevan ilman laatua alentaa myös laitteen valmistamisen, kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana laitteen sisäpintoihin kertynyt lika, joka on erittäin hyvä kasvuympäristö mikrobeille.

Ilmanvaihdon putkistoon kertyneen pölyn ja muiden tulenarkojen materiaalien avulla tuli leviää ilmanvaihtoputkistossa salamannopeasti koko rakennukseen.
Amerikkalaisen allergologiainstituutin tutkimuksista selviää, että 50 % kaikista sairauksista on aiheutunut tai voimistunut huonosta sisäilmasta, joka puolestaan on seurausta puhdistamattomasta ilmanvaihdosta.

Ilmanvaihtokanavien sisäpinta on laskujen mukaan noin 10 % tilan lattiapinnasta. Jos lattioita puhdistetaan vähintään kerran viikossa, ilmanvaihtoputki, jonka tarkoitus on tuoda meille elintärkeää raikasta ilmaa, on monissa tapauksissa puhdistamatta koko sen ajan, kun rakennus on käytössä. Ilmanvaihdon puhdistaminen takaa terveellisen työympäristön!

Pelastuslaitoksen ilmanvaihtojärjestelmän huolto- ja puhdistussuositukset tilaajalle