Piespiedu ventilācijas sistēmas tīrīšana

Piespiedu ventilācijas sistēmas tīrīšana

Kāpēc?

Ventilācijas tīrīšana ir jāveic obligāti!

Ugunsdrošības likuma 27. panta 1. daļa.

  1. pants. Prasība, kas attiecināma uz iekārtu un ierīci
    (1) Uzstādot, izmantojot, apkopjot un pārbaudot iekārtu un ierīci, ir jāizvairās no uguns rašanās riska un jāvadās pēc ražotāja lietošanas pamācības un tiesību aktiem.

Piespiedu ventilācijas tīrīšanas standarts:

Standarts un tīrīšanas intervāls: Igaunijas Republikā noteiktais standarts EVS 812-2:2014 “Būves ugunsdrošība”

  • 1.1 Visa ventilācijas sistēma kopā ar agregātiem ir jātīra tā, lai netiktu bojātas konstrukcijas. Tīrīšanas režīms ir atkarīgs no objekta, un vajadzības gadījumā ir jāsaskaņo ar uzraudzības dienestiem. Tīrīšana ir jāveic vismaz vienu reizi gadā. Starp divām tīrīšanas reizēm nedrīkst būt vairāk nekā 365 diennaktis.

Eiropas Savienībā spēkā esošais standarts: Atbilst Eiropas Savienībā standartam: EN 15780

Somijā spēkā esošais standarts: Atbilst Somijas standartam. Suomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmastoluokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile 0,0-0,1 gm2

Ventilācijas cauruļu tīrība vistiešākajā veidā ietekmē iekšējo klimatu.
Par tīru ventilācijas kanālu tiek uzskatīts kanāls, kura netīrības līmenis ir ≤0,4g/m2.

Kāpēc pie mums?

  1. Esam pirmais uzņēmums Igaunijā, kas sāka sniegt šādu pakalpojumu.
  2. Sniedzam kvalitatīvu pakalpojumu visā Igaunijas Republikas teritorijā.
  3. Mūsu darbinieki ir apmācīti un ar bagātu pieredzi.

Tam par apliecinājumu klientam tiek izsniegts:

  • Akts par tīrīšanas pakalpojuma sniegšanu, kas derīgs uzrādīšanai arī Glābšanas dienestam.
  • No klienta puses pēc pakalpojuma sniegšanas objektā vienmēr pieprasām apskati. Klients brīvi izvēlas 5 sistēmas kontrolpunktus.
  • Katram aktam līdzi nāk tīrīšanas darbus apliecinošas fotogrāfijas/ video.

Mūsu mašīnu parks ir lielākais Igaunijā. Iekārtās esam investējuši vairāk nekā 200 000 €. Līdz ar to tīrīšanas darbus spējam veikt arī vissarežģītākajās ventilācijas sistēmās.

Cik bieži?

Ventilācijas tīrīšana saskaņā ar noteikumiem publiskajās ēkās ir jāveic ne retāk kā ik pēc 5 gadiem.
Ventilācijas sistēmas tīrīšana ir daļa no Paškontroles un ugunsdrošības plāna, ko pieprasa Glābšanas dienests.

Kā mēs to darām?

Ventilācijas kanāli tiek tīrīti mehāniskā veidā ar birsti, sarežģītu objektu gadījumā tiek izmantoti arī specifiski šķīdumi. Tīrīšanas mašīnu birstes savas konstrukcijas dēļ nodrošina pieeju vietās ar asiem leņķiem, kā arī šaurās vietās.

Ar rotācijas virziena mainītāja palīdzību birste kanāla stūros pagriežas vajadzīgajā virzienā. Lai kanālā radītu zemspiedienu, izmantojam iedarbīgas zemspiediena mašīnas, kuru jauda ir 2 500-30 000 m³/h. Tās ir aprīkotas ar filtriem, kas pilda arī netīrumu savākšanas funkciju.

Tā kā no zemspiediena mašīnas izejošo gaisu no būves nav iespējams izvadīt, mašīna ir aprīkota ar smalko filtru vai mikrofiltru. Zemspiediena mašīna kanālā rada vētras brāzmai līdzīgu gaisa plūsmu, kas pārvietojas ar ātrumu 15-30 m/s un kas kanālu pilnībā atbrīvo no netīrumiem.

Papildu informācija

40 % no iekšējā gaisa netīrumiem telpās nonāk caur ventilācijas iekārtu. Ienākošā gaisa filtri bieži vien tiek mainīti pārāk reti, kādēļ arī neattīrītais gaiss blakus filtram ieplūst telpā. Ienākošā gaisa kvalitāti pazemina arī ierīces ražošanas, transportēšanas, uzglabāšanas un montāžas gaitā ierīces iekšējās virsmās uzkrājušies netīrumi, kas ir ideāla mikrobu vairošanās vide.

Ar ventilācijas caurulēs uzkrājušos putekļu un citu ugunsnedrošu materiālu palīdzību ventilācijas caurulēs uguns zibens ātrumā izplatās pa visu ēku.
Amerikas Alerģijas pētniecības institūta pētījumos ir noskaidrojies, ka 50 % no visām slimībām ir izraisījis vai veicinājis slikts iekšējais gaiss, kas savukārt izriet no tā, ka netiek veikta ventilācijas sistēmas tīrīšana.

Ventilācijas kanālu iekšējā virsma saskaņā ar aprēķiniem ir apmēram 10 % no telpas grīdas platības. Ja grīda tiek tīrīta vismaz reizi nedēļa, tad ventilācijas caurule, kura mērķis ir nodrošināt mums dzīvei svarīgo svaigo gaisu, daudzos gadījumos netiek tīrīta visā ēkas izmantošanas laikā. Ventilācijas tīrīšana nodrošina veselīgu darba vidi!

Glābšanas dienesta ieteikumi Pasūtītājam attiecībā uz ventilācijas sistēmas apkopi un tīrīšanu.