Darbs ar azbestu

Darbs ar azbestu

Asbeko Air darbus, kas saistīti ar azbestu, veic kopš 2003. gada. Pasūtot pie mums, varat būt droši, ka Jūs nekaitēsiet nedz savai, nedz apkārtējo veselībai, neriskējot ar neatgriezeniskām veselības problēmām, ko izraisa azbesta daļiņu izplatīšanās neatbilstošas demontāžas un iepakošanas rezultātā.

Uzņēmums ir Somijas Azbesta un putekļu sanācijas savienības loceklis.

Darbs ar azbestu

Azbests cilvēka organisma ir ārkārtīgi bīstams. Igaunijas Republikā, tāpat kā citās attīstītās valstīs, ir spēkā likumi, kas nosaka darbu ar azbestu nekaitīgu veikšanu.

Likumdošana Igaunijas Republikā.

Arodveselības un darba drošības prasības, kas attiecināmas uz darbu ar azbestu.

Pēc Eiropas Darba drošības un arodveselības aģentūras ziņām tikai Lielbritānijā vien katru gadu mirst apmēram 3000 cilvēku no slimībām, ko izraisījusi kādreizējā saskare ar azbestu, un šis skaitlis prognozējami līdz 2010. gadam pieaugs līdz 10 000. No šiem cilvēkiem 25 % kādreiz ir strādājuši būvniecībā vai veikuši apkopes darbus.

Zviedrijā vēlāko seku rezultātā saskarē ar azbestu mirst vairāk cilvēku, nekā kopumā no nelaimes gadījumiem darbavietā!!! Azbests cilvēka organismam ir dzīvībai bīstams.

Smēķēšana, kā zināms, izraisa plaušu vēzi, bet vienlaikus esošā saskare ar azbestu vairākkārt palielina risku saslimt ar plaušu vēzi. Smēķētājam, kurš ieelpo azbesta putekļus, ir 50 reizes lielāks risks saslimt ar plaušu vēzi, nekā nesmēķētājam.

Eiropas Komisija ar 27.07.1999. lēmumu ir noteikusi aizliegt gandrīz visus patlaban izmantošanā esošā azbesta veidus. No visiem azbesta veidiem 5 Eiropas Savienībā ir aizliegti kopš 1991. gada. Hrizotila jeb baltā azbesta izmantošana ir aizliegta 14 produktos, tomēr tagad ir pieņemts lēmums par direktīvas papildināšanu, nosakot pilnīgu baltā azbesta izmantošanas aizliegumu.

Par azbesta kaitējumu veselībai daudzi nav pat dzirdējuši, nedz arī prot sevi pasargāt no tās kaitīgās ietekmes. Ir zināms, ka azbests bojā šūnu membrānas un audus, izraisa izmaiņas DNS un enzīmu sistēmās, kā arī azbesta putekļu ieelpošana izraisa difūzo plaušu fibrozi (azbestozi) un difūzo plaušas aptverošā apvalka jeb pleiras sabiezējumu. Azbests, kā zināms, mūsdienās ir viens no briesmīgākajiem onkoloģisko saslimšanu izraisītājiem.

Eiropā no azbesta izraisītām veselības problēmām mirst apmēram 10 000 cilvēku gadā!

Daži plaši izmantojamie azbestu saturošie materiāli: akustiskie apmetumi, ar izsmidzināšanas metodi uzklāti izolācijas materiāli, ugunsdrošās sienas, boileru izolācijas materiāli, cauruļu un elektrisko vadu izolācija.

NB! AZBESTS IR DZĪVĪBAI BĪSTAMS!!!

Lasīt vairāk: www.asbest.ee

Azbesta testi: Veselības attīstības institūts

Glābšanas dienesta ieteikumi Pasūtītājam attiecībā uz ventilācijas sistēmas apkopi un tīrīšanu.