Daudzdzīvokļu namu ventilācijas kanālu tīrīšana

Daudzdzīvokļu namu ventilācijas kanālu tīrīšana

Paneļa ēkās ventilācija darbojas pēc dabas likumiem, kur siltais gaiss virzās uz augšu un caur logu un durvju spraugām ieplūst aukstais gaiss.

Gaisa apmaiņa sliktāk noris, ja dzīvoklī ir uzstādīti plastmasas logi, durvis un logi ir padarīti par hermētiskiem, logu starpas ir aizbāztas.

Ja ir veiktas iepriekšminētās darbības, šodien tiek piedāvāts uzstādīt FRESH vārstus.

Tīrīšanas process

Ventilācijas šahtu tīrīšanas nolūkiem uz jumta tiek atvērti ventilācijas šahtu stāvvadi. No augšpuses gar ventilācijas sistēmas kanālu tiek nolaista trose kopā ar rotējošu birsti. Trosei virzoties uz augšu, tiek iedarbināta birste, kas atbrīvo no netīrumiem. Darbība tiek veikta tikmēr, kamēr šahta ir tīra.

Tā kā dabīgās ventilācijas gadījumā nav tīrīšanas lūku, tad atveres tīrīšanas nolūkiem ir tikai uz jumta, bet dzīvoklī – vietā, kur beidzas ventilācijas kanāls. Tādējādi uzstājīgi iesakām kanālu dziļākās vietas vienmēr tīrīt arī no dzīvokļu puses. Pretējā gadījumā mēs nevaram izsniegt aktu, kas apliecina ventilācijas sistēmas pilnīgu tīrību.

Piedāvājamie pakalpojumi dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanai:
  • Dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana no jumta un dzīvokļiem
  • Ventilācijas šahtu video novērojumi
  • Ventilācijas šahtu aizsprostojumu novēršana
  • Ventilācijas šahtu vilkmes kontrole
  • Ventilācijas šahtu kartēšana
  • Ventilācijas sistēmu ar siltuma atgūšanu izbūve

Glābšanas dienesta ieteikumi Pasūtītājam attiecībā uz ventilācijas sistēmas apkopi un tīrīšanu.