40% siseõhu saastest pääseb ruumidesse ventilatsiooni seadmestiku kaudu. Sissetuleva õhu filtreid vahetatakse sageli liiga harva, mistõttu võib puhastamata õhk filtri kõrvalt sisse voolata. Siseneva õhu kvaliteeti alandab ka seadme tootmise, transpordi, ladustamise ning montaaþi käigus seadme sisepindadele kogunenud mustus, mis on väga heaks kasvukeskkonnaks mikroobidele.

Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik vastavalt tuleohutuse nõuetele. Ventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsiooni ðahtis tuli välkkiirusel edasi kogu hoonesse.

Ameerika allergoloogiainstituudi uuringutest on selgunud, et 50% kõikidest haigustest on põhjustanud või võimendanud halb siseõhk, mis omakorda tuleneb ventilatsiooni puhastamise mitteteostamisest.

Ventilatsiooni kanalite sisepind on arvutuste järgi umbes 10% ruumi põrandapinnast. Kui põrandaid puhastatakse vähemalt kord nädalas, siis ventilatsioonitoru, mille eesmärk on tuua meile elutähtsat värsket õhku, on paljudel juhtudel puhastamata kogu hoone kasutusel oleku aja. Ventilatsiooni puhastamine tagab tervisliku töökeskkonna!!!

Tuulutuskanaleid ja -seadmeid puhastatakse mehhaaniliselt harjates ja/või suruõhuga, kasutades spetsiifilisi lahusteid. Puhastusmasinate harjade konstruktsioon võimaldab nende ligipääsu nii teravatesse nurkadesse kui kitsastesse kohtadesse. Pöörlemissuuna vahetaja abil pöörab hari kanali nurkades vajalikku suunda
Alarõhu tekitamiseks kanalisse kasutame tõhusaid alarõhumasinaid, mille võimsus on 2 500-8 000 m³/h. Need on varustatud voltfiltritega, mis täidavad ka mustuse kogumise ülesannet. Et alarõhumasinast väljuvat õhku ei ole võimalik ehitisest välja suunata, on masin varustatud peen- või mikrofiltriga. Alarõhumasin tekitab kanalisse tormi-iilile sarnaneva, 15-30 m/s liikuva õhuvoo, mis tagab lahti harjatud saasta täieliku eemaldumise kanalist.

Ventilatsiooni puhastamise vajaduse teeme kindlaks kaugjuhitava robotautoga, mis on varustatud videokaameraga.
Ventilatsiooni puhastamine telli ainult vastavaid seadmeid ja koolitusi omavalt ettevõttelt, et saavutada tõeline oodatud kasulikkus!!!
Oü Asbeko Air`il on Eestis ainukesena LIFA AIR kaubamärgi ja tehnoloogia esindusõigus, mille taga on oma ala spetsialistidest koosnev tugev meeskond, mis on pälvinud tunnustust ja tuntust terves maailmas, oma uute lahendustega puhta siseõhu tagamiseks, võites mitmeid rahvusvahelisi konkursse.

Kuidas ventilatsiooni puhastust teostatakse
Tootmishoone
Korrusmaja
Eramaja