Bojājumiem, kurus radījusi pelējuma sēne, ir nepieciešama profesionāla pieeja!


Koksnes un citu vielu noārdīšanās dabā ir dabīgs un nenovēršams process, tomēr par problēmu tas pārvēršas mājsaimniecībās un ražošanas telpās. Katru gadu sēnes rezultātā visā pasaulē iznīkst miljoniem kvadrātmetru dzīvojamo un ražošanas platību, un miljoniem dolāru tiek iztērēts to kapitālajam remontam.
Neskatoties uz to, vēl joprojām tematikai par sēni un tās radītajiem riskiem netiek pievērsta pietiekoša uzmanība. Izplatīts ir viedoklis: mums nav sēnes, vienīgi šur tur mājas grīdā un sienā vērojama trunēšana, un tā jau no vecuma un mitruma. Koksne pūst tikai sēnes darbības rezultātā. Dažādi ar sēni izraisīti bojājumi var būt VESELĪBAI BĪSTAMI!

Lai novērstu sēni, nepieciešama:

  • speciālas prasmes, kas ļauj veikt darbus saistībā ar sēnes radītajām sekām.
  • mūsdienīga tehnika, lai novērstu mitrumu būvēs un novērstu bojājumus, kas saistās ar sēni.

PAREDZAMIE DARBI IR:

  • mitruma avota konstatēšana
  • mitruma avota likvidēšana
  • sēnes veida konstatēšana un kartēšana
  • sēnes radīto bojājumu novēršana
  • prasībām atbilstoša vides sakārtošana pēc darba ar sēni un dezinfekcija
  • ventilācijas tīrīšana/ dezinfekcija

Glābšanas dienesta ieteikumi Pasūtītājam attiecībā uz ventilācijas sistēmas apkopi un tīrīšanu.