Problēmas, ko izraisa pelējums, var būt dzīvībai bīstamas!

Cik daudzi no jums ir informēti par ūdens avāriju, plūdu un ugunsgrēka dzēšanas ūdens seku likvidācijas nepieciešamību? Vai zinājāt, ka 24 stundas ilgusi pārāk mitra (slapjā) vide jau ir par pamatu pelējuma veidošanās procesiem. Vai zinājāt, ka gandrīz ikviens materiāls uzsūc mitrumu (arī betons). Mums ir iekārtas un pieredze, lai novērstu šo problēmu un vēlāk to apstrādātu. Jo īpaši lieli draudi pastāv, ja plūdi notiek koka ēkās un koka konstrukcijās. Vairāki pelējuma veidi ir cilvēka DZĪVĪBAI BĪSTAMI!
Veicam ūdens avāriju, plūdu un ugunsgrēka dzēšanas ūdens seku likvidāciju un pēcapstrādi. Pasūtot pakalpojumu pie mums, nodrošināsiet sev sausas telpas bez bojājumiem ātri un izdevīgi.

Lai veiktu pelējumu izraisošā bojājuma likvidāciju, nepieciešamas:
· speciālas prasmes, kas ļauj veikt darbus saistībā ar mitruma un pelējuma sekām.
· mūsdienīga tehnika, lai novērstu mitrumu būvēs un novērstu bojājumus, kas saistās ar pelējumu.

Paredzamie darbi ir:
· mitruma avota konstatēšana
· mitruma avota likvidēšana
· pelējuma konstatēšana un kartēšana
· pelējuma likvidēšana
· prasībām atbilstoša vides sakārtošana pēc darba ar pelējumu, kā arī dezinfekcija
· telpu žāvēšana
· ventilācijas tīrīšana/ dezinfekcija

Glābšanas dienesta ieteikumi Pasūtītājam attiecībā uz ventilācijas sistēmas apkopi un tīrīšanu.