HALLITUSKAHJUSTUSED VÕIVAD OLLA ELUOHTLIKUD!

Kui paljud teist on teadlikud vesiavriide, uputuste ja kustutusvee kiire likvideerimise vajalikusest? Kas olete teadlikud, et 24 h liigniisket (märga) keskkonda loob juba eeldused hallituse tekkeks). Kas olete teadlikud, et pea iga materjal imab niiskust (ka betoon). Omame seadmeid ja kogemusi antud probleemide likvideerimiseks ja hilisemaks töötluseks. Eriti suurt ohtu kujutavad vesiavariid ja kustutusveed puitmajadele ja –konstruktsioonidele.Mitmed hallitusliigid on inimese terviseleELUOHTLIKUD!

Adobe Muse CC Crack
Teostame vesiavariide-, uputuste-, tulekahjude kustutusvee- kahjustuste likvideerimist ja järeltöötlust. Meiepoolse teenusega tagate endale kuivad ja kahjustuste vabad pinnad kiirelt ja soodsalt.

HALLITUSKAHJUSTUSTE EEMALDAMINE NÕUAB:
· niiskuse eemaldamise teenuste ja hallituskahjustustööde erioskust. 
· kaasaegset tehnikat ehitiste kuivatustöödes ja hallituskahjustuste parandamisel.

EELDATAVAD TÖÖD ON:
· niiskusallika tuvastamine.
· niiskusallika likvideerimine
· hallituse tuvastamine ja kaardistamine
· hallituse eemaldamine
· hallitustööde nõuetekohane järelkoristamine ja desinfektsioon
· ruumide kuivatamine
· ventilatsiooni puhastamine/desinfektisoon

Päästeameti ventilatsioonisüsteemi hooldamise ja puhastamise soovitused Tellijale