Seenkahjustused nõuavad asjatundjate lähenemist!


Puidu ja teiste ainete lagunemine looduses on loomulik ja paratamatu protsess, mis muutub tülikaks majandusliku tegevuse sfääris. Igal aastal hävib majaseente tagajärjel kogu maailmas miljoneid ruutmeetreid elamis- ja ettevõtluspinda ning kulutatakse miljoneid dollareid kapitaalremondile. 
Vaatamata sellele ei pöörata veel küllaldaselt tähelepanu majaseentele ja nende ohtlikkusele. Levib arvamus: majaseeni meil ei ole, küll aga kõduneb siin-seal põrand ja sein niisama, vanaduse ja niiskuse tõttu. Puit mädaneb vaid seente elutegevuse tulemusena. Erinevad seenkahjustused võivad olla TERVISELE OHTLIKUD!

Seenkahjustuse eemaldamine nõuab:

  • niiskuse eemaldamise teenuste ja seenkahjustustööde erioskust.
  • naasaegset tehnikat ehitiste kuivatustöödes ja seenkahjustuste parandamisel.

EELDATAVAD TÖÖD ON:

  • niiskusallika tuvastamine
  • niiskusallika likvideerimine
  • seeneliigi tuvastamine ja kaardistamine
  • seenkahjustuse eemaldamine
  • seenkahjustuse nõuetekohane järelkoristamine ja desinfektsioon
  • ventilatsiooni puhastamine/desinfektsioon

Päästeameti ventilatsioonisüsteemi hooldamise ja puhastamise soovitused Tellijale