Sienivahingot vaativat asiantuntevan lähestymistavan!


Puun ja muiden aineiden hajoaminen luonnossa on luonnollinen ja väistämätön prosessi, joka muuttuu hankalaksi taloudellisen toiminnan alalla. Vuosittain sienien seurauksena häviää koko maailmassa miljoonia neliömetrejä asumis- ja yritystiloja ja kulutetaan miljoonia dollareita remontteihin.
Tästä huolimatta sieniin ja niiden vaarallisuuteen ei kiinnitetä vielä tarpeeksi huomiota. Leviää käsitys, että meillä ei ole sientä, mutta lattia ja seinä lahoavat siellä täällä muuten vaan, iän ja kosteuden vuoksi. Puu mätänee ainoastaan sienten toiminnan tuloksena. Erilaiset sienivahingot voivat olla TERVEYDELLE HAITALLISIA!

Sienivahingon poistamiseen tarvitaan:

  • kosteuden poistopalveluiden ja sienivahinkotöiden erityistaitoja.
  • nykyaikaista tekniikkaa rakennusten kuivatustöissä ja sienivahinkojen korjaamisessa.

TARVITTAVAT TYÖT OVAT:

  • kosteuslähteen löytäminen
  • kosteuslähteen poistaminen
  • sienilajin löytäminen ja kartoitus
  • sienivahingon poistaminen
  • sienivahinkojen vaatimustenmukainen jälkisiivous ja desinfiointi
  • ilmanvaihdon puhdistaminen/desinfiointi

Pelastuslaitoksen ilmanvaihtojärjestelmän huolto- ja puhdistussuositukset tilaajalle