Hallituskahjustused võivad olla eluohtlikud! Kui paljud teist on teadlikud vesiavriide, uputuste ja kustutusvee kiire likvideerimise vajalikusest? Kas olete teadlikud, et 24 h liigniisket (märga) keskkonda loob Read more Hallituse eemaldamine